Sider

lørdag, oktober 27, 2007

Blitt tag'et

av Iryl.

Nå er jeg ikke av de som er superhemmelig med hvem jeg er på nett og sånn, men... Her var det faktisk masse opplysninger å hente for den som vil. Så for det meste er det nettnicket mitt som får svi. ;-)


YOUR ROCK STAR NAME: (first pet & current car):
Bertram Mazda

YOUR GANGSTA NAME: (fav ice cream flavor, favorite cookie):
Vanilla Chocolate Chip

YOUR "FLY Guy/Girl" NAME: (first initial of first name, first three letters of your last name):
isba

YOUR DETECTIVE NAME: (favorite color, favorite animal):
Green Dog.

YOUR SOAP OPERA NAME: (middle name, city where you were born)
Lur Hadsel

YOUR STAR WARS NAME: (the first 3 letters of your last name, first 2 letters of your first)
LurBo

SUPERHERO NAME: (2nd favorite color, favorite drink put "The" first):
The Purple Bris

STRIPPER NAME: (the name of your favorite perfume/cologne, favorite candy)
Happy Brio

WITNESS PROTECTION NAME: (mother's & father's middle names )
Bru Dagfinn

Jeg sender utfordringen videre til Didi, Bortskjemten og Hege

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar